تعرفه خدمات جانبی

ردیف

عنوان

مدت استفاده

مبلغ ( ریال)

1

فضای نمایشگاهی- اجاره کانتر

هر متر مربع

4.000.000

٢

استفاده از هر دستگاه ترجمه همزمان

یک برنامه در روز

400.000

٣

استفاده از تجهیزات اداری و دبیرخانه – اتاق خبرنگاران

یک برنامه در روز

10.000.000

٤

بهره برداری از امکانات و فضای رستوران

هر وعده

25.000.000

5

استفاده از فضای VIP   

یک برنامه در روز

15.000.000

6

استفاده از فضای تبلیغات محیطی داخل ( شامل : بنر - استند و...)

یک برنامه در روز

4.000.000

7

استفاده از خدمات جانبی (در اختیار گذاشتن لوازم پذیرایی میان وعده)

سالن خلیج فارس

یک برنامه در روز

1.000.000

سالن ابن سینا و رازی

یک برنامه در روز

8.000.000

سایر سالن ها

یک برنامه در روز

5.000.000

8

پهنای باند اختصاصی ( جهت پخش آنلاین و ویدئو کنفرانس آنلاین)

1 مگابایت در روز

700.000