تعرفه خدمات جانبی

ردیف

عنوان

مدت استفاده

مبلغ ( ریال)

1

فضای نمایشگاهی- اجاره کانتر

هر متر مربع

2.500.000

٢

استفاده از هر دستگاه ترجمه همزمان

یک برنامه در روز

300.000

٣

استفاده از تجهیزات اداری و دبیرخانه – اتاق خبرنگاران

یک برنامه در روز

5.000.000

٤

بهره برداری از امکانات و فضای رستوران

هر وعده

20.000.000

5

استفاده از فضای VIP

یک برنامه در روز

10.000.000

6

استفاده از فضای تبلیغات محیطی داخل ( شامل : بنر - استند و...)

یک برنامه در روز

2.500.000

7

استفاده از خدمات جانبی (در اختیار گذاشتن لوازم پذیرایی میان وعده)

سالن خلیج فارس

یک برنامه در روز

7.500.000

سالن ابن سینا

یک برنامه در روز

5.000.000

سایر سالن ها

یک برنامه در روز

3.500.000

8

پهنای باند اختصاصی ( جهت پخش آنلاین و ویدئو کنفرانس آنلاین)

1 مگابایت در روز

600.000